Schody z kostki brukowej - jak je ułożyć?

Od czego zacząć budowanie schodów z kostki brukowej w ogrodzie? Przede wszystkim, przygotuj nawierzchnię. Pierwszym i jednocześnie najbardziej istotnym elementem przed przystąpieniem do wprowadzenia w życie projektu budowania schodów jest rozpoznanie rodzaju gleby. Dzięki temu możesz rozpoznać, czy przed ułożeniem kostki brukowej, musisz dodatkowo wzmocnić grunt, czy też nie ma takiej konieczności. Następnie musisz wyznaczyć miejsce, w którym będziesz stawiał schody, a później zlikwidować wierzchnią warstwę humusu oraz wykonać zasyp piaskowo-cementowy. Jeżeli ziemia jest słabsza, to niezbędna będzie podbudowa z suchego betonu. Dzięki niej grunt będzie zagęszczony i wzmocniony. 

Budowanie samych schodów z kostki brukowej

Gdy już wykonasz te wszystkie czynności, to możesz zająć się pracami związanymi z budową schodów. Ich wysokość, szerokość i liczba stopni, powinna być zależna od funkcji, którą będą pełnić i kostki, z jakiej będą zbudowane. Przy planowaniu schodów z kostki brukowej, najlepiej jest posłużyć się następującym wzorem: 2xH+S=60-65cm, w którym H=wysokość stopnia, S= jego wysokość. Wysokość standardowych schodów to około 15-17,5 cm. Teraz należy przejść do osadzania elementów brzegowych oraz układania kostki. Te czynności należy zacząć od ułożenia elementów brzegowych oraz krawędzi stopni, na przykład obrzeży lub palisad. Istotne jest to, żeby przy układaniu elementów schodowych na fundamencie betonowych, zachować pomiędzy nimi odstęp 3-5 mm. To pozwoli zmniejszyć napięcia termiczne i nierównomierne osiadanie gruntu.  Przy układaniu kostki brukowej należy pamiętać o tym, że 1/3 wysokości elementu, który będzie stanowił krawędź stopnia, musi znaleźć się poniżej płaszczyzny niższej podstopnicy. Żeby ustalić tę wysokość, potrzebna Ci będzie poziomnica. 

Wypełnienie szczelin w schodach z kostki brukowej

Końcowym etapem budowy schodów z kostki brukowej jest wypełnienie przerw między kostkami piaskiem płukanym. Nie ma w nim nasion, więc w przyszłości nie będziesz się musiał martwić o zarastające fugi. Nawierzchnię schodów kilka razy należy zasypać piaskiem i zamieść, żeby materiał dokładnie wypełniał luki między kostkami. Na małych powierzchniach nie ma potrzeby stosowania zagęszczarek, ponieważ mogłoby to doprowadzić do  uszkodzenia nawierzchni. Jeżeli chcesz, żeby kostka brukowa prezentowała się jeszcze lepiej, to możesz połączyć ze sobą różne rodzaje kostki oraz tworząc z nich ciągi proste lub łuki. Sam musisz przyznać, że samodzielne wykonanie schodów z kostki brukowej, nie jest tak skomplikowane, jak początkowo przewidywałeś?