Wolność energetyczna w moim domu – jak wykorzystać alternatywne źródła energii?

Odnawialne albo alternatywne źródła energii, to inaczej sposoby pozyskiwania energii bez konieczności współpracy z wielkimi, instytucjonalnymi dostawcami takimi jak elektrownie czy ciepłownie miejskie. Alternatywą dla drogiego i nieekologicznego sposobu ogrzewania czy zasilania prądem gospodarstw jest wykorzystanie wody, słońca, wiatru, ciepła z wnętrza ziemi lub pochodzącego ze spalania biomasy.

 

Przyjazne żywioły

Alternatywne źródła energii wykorzystują siłę przyrody. To co jest istotą tego typu źródeł, to ich niezniszczalność, czyli odnawialność. Zarówno promienie słońca, jak i wiatr czy ruch wody można bez deficytów dla natury wykorzystywać permanentnie, a jednocześnie mieć świadomość, że wykorzystywanie przyrody służy jej ochronie.

W budownictwie od lat stosuje się nowoczesne rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, produkcji energii elektrycznej zasilającej urządzenia domowe.

Słońce na dachu

Energię ze słońca pozyskuje się poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Kolektory wykorzystują ciepło słońca do podgrzewania wody, a fotowoltaika gromadzoną energię słoneczną przetwarza na energię elektryczną. W budownictwie mieszkaniowym lub budynkach użyteczności publicznej ogniwa montuje się najczęściej na dachach. Coraz więcej samorządów decyduje się na budowę rozległych ferm złożonych z tysięcy paneli i udostępnianie owej energii dla okolicznych mieszkańców. 

 

Energia wiatrowa i wodna

Wiatraki to od lat charakterystyczny element krajobrazu w Europie Zachodniej. Coraz częściej spotyka się je również w Polsce. Choć ostatnie posunięcia rządu nie sprzyjają rozwojowi tej gałęzi energetyki, to świadomi nieuchronności poszukiwania źródeł alternatywnych dla węgla i ropy wiedzą, że od energii wiatrowej nie ma odwrotu. W Polsce wieje przez cały rok, więc z pozyskaniem energii nie ma żadnego problemu. Nadmiar można magazynować albo odsprzedawać.

 

Wodę wykorzystywano od tysiącleci i teraz jest ona również istotnym dostawcą energii. Naturalny ruch rzek lub woda spiętrzona za pomocą zapór zbudowanych przez człowieka może zasilać elektrownie. W przypadku budownictwa indywidualnego wybór tego sposobu zasilania gospodarstwa uzależniony jest od posiadania dostępu do źródła wody.

 

Geotermia

Naturalne ciepło z wnętrza ziemi to rozwiązanie służące do podgrzewania wody. Między jądrem ziemi a jej płaszczem zgromadzona jest ogromna ilość ciepła, którą można pozyskać czerpiąc wodę podgrzaną do wysokich temperatur. Instalacje dla domu jednorodzinnego są wprawdzie dość kosztowne, ale pozyskiwanie ciepła z wnętrz ziemi, to sposób na całkowite uniezależnienie się od dostawców energii, który po latach nie tylko zamortyzuje wydatek na instalację, ale również przyniesie ogromne oszczędności.

 

Biomasa

Instalacja grzewcza oparta na energii wytwarzanej w procesie spalania w piecu roślin (drewno, szybkorosnąca wierzba, proso) to tanie rozwiązanie, które można zastosować wszędzie. Piec na biomasę produkuje biopaliwo do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Większe instalacje mogą również zasilać elektrownie.

Odpady powstające w procesie spalania biomasy można wykorzystać jako nawozy.